MONTFIX, s.r.o.

OKNÁ PRE VAŠU SPOKOJNOSŤ

Kontaktovať nás môžete aj prostredníctvom nasledovného formulára:
Montfix - mapa, kontakt

Firma: MONTFIX, s.r.o.
Adresa: Na aleji 2208/20
900 31 Stupava
Konateľ: Milan STRASKÝ
Telefón: +421-903-266-686
Email:
IČO: 50 157 965
DIČ: 212 019 2272
Číslo účtu: 2941016572/1100
IBAN: SK47 1100 0000 0029 4101 6572
Výpis z obch. registra Okresného súdu BA I,
Oddiel: Sro
Vložka číslo: 108891/B